Добро утро, България!

Archive for юли, 2012

Предписание от КЗП до Уникредит Булбанк АД от м.11.2008 г. за премахване на неравноправните /нищожните/ клаузи от договорите за кредит

Изводи : банката няма право да променя метода за изчисление на лихвата по кредита, заложен в договора за кредит.

Банката няма право едностранно да променя лихвата по кредита.

Банката няма право да добавя трети компонент – премия – по лихвата.

Банката няма право да начислява наказателни лихви върху целия дълг, който е с ненастъпил падеж.

Банката има единствено право да префиксира лихвата по кредита съобразно настъпилите изменения  в обективния пазарен индекс – Юрибор, Либор, Софибор, ОЛП на БНБ, заложен в договора за кредит.

Банката е длъжна да намали лихвата по кредита при спад на обективния пазарен индекс – Юрибор, Либор, Софибор, ОЛП на БНБ, заложен в договора за кредит.

Uvedomlenie-KZP-Bulbank-3

Advertisements

Предписание от КЗП до Уникредит Булбанк от м.01.2008 г. за корекция на незаконосъобразните клаузи от договорите за кредит

Uvedomlenie-KZP-Bulbank-2

Уведомление от КЗП до Уникредит Булбанк от м.08.2007 г. за неравноправни /нищожни/ клаузи в договорите за кредит

Uvedomlenie-KZP-Bulbank-1

Протоколи КЗП за установяване нелоялна търговска дейност и неравноправни клаузи от договорите за кредит на Уникредит Булбанк 2006 – 2012 г.

Protocoli-KZP-Bulbank-full

Наказателно постановление № ЗИИП-К-8729/01.12.2010 г. КЗП срещу Уникредит Булбанк АД

KZP-nak-postanovlenie-Bulbank

Заповед № 806/03.09.2010 г. КЗП за забрана нелоялна дейност Уникредит Булбанк АД

Zapoved-KZP-Bulbank

Протоколи КЗП срещу Уникредит Булбанк АД

Protocoli-KZP-Bulbank

Облак от етикети