Добро утро, България!

Archive for август, 2013

ОТГОВОРИ НА 26 БАНКИ ДО КЗП ДАЛИ ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА ИНФО ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НАД ДЕЙНОСТТА ИМ

Във връзка с извършвана проверка над дейността на 25 банки в страната КЗП отправи запитване до тях дали да оповести публично резултатите от констатираните нередности /неравноправни клаузи и нелоялни практики/. От общо 25 запитани банки само 2 банки дадоха своето изрично съгласие за предоставяне на пълен достъп до информацията – това са ИНВЕСТБАНК  АД и БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД, 1 банка не можа за вземе категорично становище дали да бъде предоставен или отказан достъп – това бе СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД /С МОТИВ – че не е запозната с документите и не може да прецени доколко те касаят самата банка/;  общо 4 банки въобще не сметнаха за необходимо да отговорят на запитването на КЗП – Частна предприемаческа банка Тексим АД, Търговска банка Д АД, МКБ Юнионбанк АД и Сибанк АД, а останалите 18 банки изрично отказаха да бъде предоставен достъп до поисканата информация – това са : 1.БАНКА ДСК АД / С МОТИВ ЗА ОТКАЗА – ДА НЕ БЪДАТ РАЗГЛАСЕНИ КОНСТАТИРАНИТЕ НЕРАВНОПРАВНИ КЛАУЗИ В ПРОТОКОЛ № 16/10.07.2012 Г./ ; 2.ТОКУДА БАНК АД /БЕЗ МОТИВ за отказа/; 3.КРЕДИ АГРИКОЛ / бв.ЕМПОРИКИ БАНК БЪЛГАРИЯ – БЕЗ МОТИВ за отказа/; 4.АЛФА БАНК – клон България   /БЕЗ МОТИВ за отказа/; 5.РАЙФАЙЗЕН БАНК АД /БЕЗ МОТИВ за отказа/; 6.ОБЩИНСКА БАНКА АД /С МОТИВ за отказа – ЛИПСА НА НАДДЕЛЯВАЩ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС/; 7.ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ-КЛОН СОФИЯ /БЕЗ МОТИВ за отказа/; 8.ОББ АД /С МОТИВ ЗА ОТКАЗА – ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФО БИ ДОВЕЛО ДО СЕРИОЗНИ ПОСЛЕДИЦИ С НЕГАТИВЕН ХАРАКТЕР ЗА БАНКАТА/; 9.УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД /С МОТИВ ЗА ОТКАЗА – БАНКАТА НЕ БИЛА ПУБЛИЧНО-ПРАВЕН СУБЕКТ И НЕ ДЪЛЖАЛА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФО, КАКТО И ЧЕ ПОИСКАНАТА ИНФО НЯМА ХАРАКТЕРА НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ/ ; 10.ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД /БЕЗ МОТИВ за отказа/; 11.ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ /бв.ПОШЕНСКА БАНКА – БЕЗ МОТИВ за отказа/;  12.БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА /БЕЗ МОТИВ ЗА ОТКАЗА/; 13.БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД  /БЕЗ МОТИВ за отказа/; 14.ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД /БЕЗ МОТИВ за отказа/; 15.ПРОКРЕДИТ БАНК БЪЛГАРИЯ АД /БЕЗ МОТИВ за отказа/; 16.ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА /С МОТИВ ЗА ОТКАЗА – ТЪЙ КАТО ПИБ БИЛА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО КЛИЕНТСКИ ОРИЕНТИРАНА И ОСИГУРЯВАЛА НА КЛИЕНТИТЕ СИ ПЪЛНА ИНФО, т.е. БЕЗ ПРАКТИЧЕСКИ МОТИВ за отказа/; 17.ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД /БЕЗ МОТИВ за отказа си/; 18.АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД /С МОТИВ за отказа І БАНКАТА БИЛА НЕКОЛКОКРАТНО ОБЕКТ НА РУТИННИ ПРОВЕРКИ, ПРИ КОИТО ОКАЗВАЛА СЪДЕЙСТВИЕ НА КЗП, НО ГРАЖДАНСКИТЕ СДРУЖЕНИЯ, КОИТО СА ПОИСКАЛИ ИНФОРМАЦИЯТА, ИЗПОЛЗВАЛИ НЕДОБРОСЪВЕСТНИ И ДАЖЕ НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ СПОСОБИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА КЪМ БАНКОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ, ОСВЕН ТОВА ОКАЗВАЛИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНОСТТА, КОЕТО БИ МОГЛО ДА ИМА СЕРИОЗНИ НЕГАТИВНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА БАНКАТА/.

Прилагам запитването на КЗП до банките и отговорите на същите банки до КЗП.

Alianz ; Alpha bank ; BACB ; BNP Paribas ; CCB ; Credit Agricole ; D bank ; DSK ; Fibank ; I bank ; Int Asset bank ; KZP ; OBB ; Obshtinska banka  ;  Piraeus  ;  Postbank  ;  Procredit  ;  Raifaizen  ;  Sibank  ;  Societe  ;  TBI  ;  Texim  ;  Tokuda  ;  Unicredit ; Union bank ; Ziraat

Advertisements

Облак от етикети